Kim Ji-won leaves SALT Entertainment | PUSH.COM.PH