Hannah Arnold, biyaheng Japan para sa Miss International 2022 | PUSH Daily | PUSH.COM.PH