Zephanie Dimaranan marks Moving Up Day | PUSH.COM.PH