BL star Jameson Blake shares his lockdown experience | PUSH.COM.PH