Sarah Carlos celebrates first year anniversary in showbiz | PUSH.COM.PH