Sandara Park to Blackjacks: ‘It hurts’ | PUSH.COM.PH