PHOTOS: Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On The Wings of Love

BY
EJ Salut

FRESH SCOOPS

08/24/2015 02:07 AM
PHOTOS: Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On The Wings of Love
082315-otwolgal.jpg

1 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg

10 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
11 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
13 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
14 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg

15 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
17 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
18 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg

19 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
2 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
20 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
4 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
7 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg
9 Ang kasal-kasalan nina Leah at Clark sa On the Wings of Love .jpg