PHOTOS: MelaSon, Yeng-Yan, Jolina-Mark and Maricar-Richard celebrate love on KrisTV #FourTheLove | PUSH.COM.PH