Mga Mumunting Lihim Presscon

BY KRISTHAN JOEY GABUDAO

PHOTOS

9/10/2012 2:37 AM